WELDON
Polski

Ekrany akustyczne

Ekrany akustyczne Zielona Ściana - droga

 Ekrany akustyczne Zielona Ściana - kolej

 

Rosnąca ciągle ilość samochodów oraz ilość przewozów drogami naziemnymi wymusza rozbudowę sieci dróg i autostrad. To z kolei pociąga za sobą wzrost obciążenia hałasem generowanym przez samochody coraz większej ilości ludzi mieszkających w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych w miastach i poza nimi. Aby chronić ludzi przed niewątpliwie szkodliwym wpływem hałasu główne szlaki komunikacyjne muszą być osłonięte i odgrodzone ekranami akustycznymi pochłaniającymi lub odbijającymi generowany przez samochody hałas.

 

Jednym z najpopularniejszych typów ekranów akustycznych służących do ochrony przed hałasem są ekrany akustyczne Zielona Ściana – produkowane przez nas ekrany posiadają bardzo dobre parametry techniczne – wysoką izolacyjność akustyczną oraz bardzo dobrą pochłanialność hałasu. Na produkowane panele akustyczne posiadamy Aprobaty Techniczne Instytutu Dróg i Mostów numer AT/2012-02-2861 i AT/2011-02-2743/1. Oprócz ekranów Zielona Ściana w ofercie posiadamy również ekrany akustycze ze szkła akrylowego montowane w miejscach w których wymagana jest przeźroczystość ekranu akustycznego.

 

Ekrany mogą służyć do ochrony przed hałasem pochodzącym od dróg i szlaków komunikacyjnych lub z terenów przemysłowych. W razie konieczności – głównie w celu podniesienia estetyki mogą być obsadzane roślinnością pnącą lub łączone także z innymi ekranami np. przeźroczystymi wykonanymi z tworzywa sztucznego.

 

Parametry techniczne ekranów akustycznych, szczegóły konstrukcyjne, zdjęcia z realizacji – z tymi materiałami można zapoznać się na stronie dotyczącej produkcji metalowej (do której zaliczane są właśnie ekrany akustyczne) firmy Weldon pod adresem:

 

ekrany akustyczne Weldon

Bariery dźwiękochłonne

Barierami dźwiękochłonnymi nazywamy przeszkody (sztuczne lub naturalne), które ustawia się pomiędzy źródłami dźwięku, a miejscami szczególnie narażonymi na hałas (domy, osiedla mieszkalne, budynki użyteczności publicznej itp.) Na obszarze za barierą dźwiękochłonną powstaje tzw. cień akustyczny, na którym poziom hałasu zostaje odpowiednio zredukowany.

 

Podstawowymi parametrami fizycznymi, określającymi sprawność barier dźwiękochłonnych są:

 • izolacyjność akustyczna,
 • współczynnik pochłaniania dźwięku.

Izolacyjność akustyczna to inaczej ilość energii akustycznej, która jest w stanie przedostać się przez barierę dźwiękową na obszar przez nią chroniony. Współczynnik pochłaniania dźwięków odpowiada z kolei ilości energii fali dźwiękowej, która po napotkaniu bariery odbija się w kierunku źródła hałasu.

 

Dla projektujących bariery dźwiękochłonne, oprócz wymienionych parametrów fizycznych, decydujące znaczenie ma ich wysokość, długość, umiejscowienie względem źródła hałasu, a także użyte materiały i struktura powierzchni ekranu akustycznego redukująca dźwięk.
 

Zielona ściana

Ekrany akustyczne typu Zielona Ściana należą do najczęściej wykorzystywanych elementów tworzących bariery dźwiękochłonne. Ich głównym zastosowaniem jest ochrona przed hałasem emitowanym przez transport samochodowy, kolejowy, zakłady przemysłowe i lotniska. Świetnym rozwiązaniem jest odcinanie ekranami akustycznymi prywatnych posesji od źródeł hałasu takich jak zatłoczone miejsca publiczne,  place zabaw czy obiekty sportowe.

 

Znaczącym walorem ekranów akustycznych jest ich konstrukcja, umożliwiająca porastanie ekranu pnączami roślin, które w naturalny sposób komponują się z otaczającym środowiskiem, zawsze czyniąc go bardziej zielonym i czystszym. Dodatkowa roślinność w naszym otoczeniu to kolejne zalety. Szybko rosnące pnącza już po niedługim czasie nabywają taką ilość liści jak duże drzewo. Ma to wpływ na mikroklimat naszego otoczenia przez  podniesienie wilgotności powietrza i skuteczne zatrzymanie znacznych ilości zanieczyszczeń jak spaliny, pyły i kurz. Dodatkowo w tym czasie produkują tlen tworząc nową jakość i poprawiając estetykę otoczenia. Zielone Ściany, dzięki wysokim parametrom akustycznym, dużej trwałości i wytrzymałości, doskonale chronią wszelkie zabudowania i znajdujących się w ich otoczeniu ludzi przed uciążliwymi falami dźwiękowymi o wysokim natężeniu i wszystkimi następstwami ich oddziaływania.

 

Zalety ekranu akustycznego:

 • wysokie parametry akustyczne,
 • wysoka trwałość i wytrzymałość,
 • ekologia - budowa przystosowana do porastania roślinnością,
 • cynkowana rama ekranu,
 • łatwość montażu,
 • modułowość systemu,
 • możliwość dopasowywania wysokości ekranów do indywidualnych potrzeb klienta,
 • wysoka estetyka bariery dźwiękowej,
 • relatywnie niski koszt inwestycji.

Ocynkowana konstrukcja ramy, stalowa siatka zewnętrzna zabezpieczająca powierzchnię Zielonej Ściany, a także wypełnienie izolujące wraz z chroniącą go siatką z tworzywa sztucznego sprawiają, że tego typu panele akustyczne wyróżniają się niezwykłą, długoletnią trwałością i odpornością na korozję.

 

Parametry akustyczne paneli:

 

Parametry akustyczne paneli

 

Posiadamy znak CE potwierdzony raportem TSUS - Building Testing and Research Institute in  Bratislava.

Ekrany szklane

Bariery dźwiękochłonne wykonywane przy użyciu paneli typu Zielona Ściana posiadają doskonałe właściwości dźwiękochłonne i estetyczne, jednak ze względu na swoją konstrukcję nie mogą być stosowane w kilku określonych przypadkach. Zielonych Ścian nie montuje się pomiędzy pasem drogowym, a obiektami handlowymi i usługowymi znajdującymi się tuż obok jezdni oraz pomiędzy pasem drogowym a domami i budynkami mieszkalnymi, którym bariera dźwiękowa może odgrodzić dostęp do światła słonecznego. W pierwszym przypadku chodzi przede wszystkim o ekspozycję budynków i znajdujących się na nich informacji, co jest jednym z warunków koniecznych do utrzymania napływu klientów. W drugim przypadku bariery dźwiękochłonne nieprzepuszczające promienie słoneczne powodują nie tylko zaciemnienie działki i znajdującego się na nim budynku, ale również zasłaniają widok mieszkańcom.

 

Rozwiązanie tego problemu stanowią szklane ekrany akustyczne, które dzięki zastosowaniu w nich szkła akrylowego doskonale przepuszczają światło słoneczne, stanowiąc jednocześnie barierę odbijającą fale dźwiękowe emitowane przez pojazdy.

 

Szklane ekrany akustyczne odznaczają się lekką i nieskomplikowaną konstrukcją o wysokiej odporności na korozję (szkło osadzone jest w ramie z ocynkowanej stali), modułowością oraz możliwością budowy ekranów o niemal dowolnej wysokości. Co ważne, ekrany szklane mogą być stosowane zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu np. z Zielonymi Ścianami.

Przykładowe zdjęcia ekranów akustycznych

  

ekrany akustyczne zielona ściana
Ekrany akustyczne na...
Ekrany akustyczne zielona ściana pod wiaduktem drogowym
Ekrany akustyczne pod...
ekrany akustyczne Zielona Ściana na autostradzie A4
Ekrany akustyczne na...
ekrany akustyczne
Ekrany akustyczne na...
Zielona Ściana na autostradzie A4
Zielona Ściana na...
ekrany akustyczne przy linii kolejowej
Ekrany akustyczne przy...
Ekrany akustyczne zielona ściana przy linii kolejowej
Ekrany akustyczne przy...


 

Weldon Sp. z o.o.

39-102 Brzezówka 90A

tel. +48 14 64-66-702 do 706

Ocynkownia Dębica

39-200 Dębica, ul. Metalowców 25

tel. + 48 14 670-48-15