WELDON
Polski

Świadectwo Kwalifikacyjne

Świdectwo kwalifikacyjne procucenta konstrukcji stalowych

Posiadamy aktualne (ważne do 16.08.2014r) Świadectwo Kwalifikacyjne 224/1074/IV/2012 wydane przez Spawalniczą Komisję Kwalifikowania Zakładów Przemysłowych przy Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach kwalifikujące przedsiębiorstwo Weldon Sp. z o.o. 39-102 Brzezówka 90A do I Grupy Zakładów Dużych zgodnie z normą PN-M-69009. Uzyskana Grupa uprawnia nas do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, 2 i 3 zgodnie z normą PN-M-69008 oraz stalowych konstrukcji  budowlanych z uwzględnieniem wymagań normy PN-B-06200, wykonanych ze stali niestopowych konstrukcyjnych, następującymi metodami spawania:
- ręcznego łukowego elektrodami otulcnymi (111)
- MAG drutem elektrodowym litym (135)
- MAG drutem elektrodowym proszkowym z wypełnieniem metalicznym (138).
 

Świadectowo kwalifikacyjne do konstrukcji stalowych


 

Weldon Sp. z o.o.

39-102 Brzezówka 90A

tel. +48 14 64-66-702 do 706

Ocynkownia Dębica

39-200 Dębica, ul. Metalowców 25

tel. + 48 14 670-48-15