WELDON
Polski

Kontakt

 

ADRES SPÓŁKI

  

Weldon Sp. z o.o.
39-102 Brzezówka 90A

 

SEKRETARIAT SPÓŁKI : +48 14 64 66 730
e-mail ogólny: kontakt@weldon.pl

 

kontenery: kontenery@weldon.pl, tel. 14 64 66 702 

 

wynajem kontenerów: tel. 697 770 721, 697 770 672

więcej na: www.carodesign.pl

 

ekrany: ekrany@weldon.pl, tel. 14 64 66 705

 

konstrukcje: konstrukcje@weldon.pl, tel. 14 64 66 706  

 

cynkowanie ogniowe: ocynkownia@weldon.pl, tel. 14 676 48 15

więcej na: www.ocynkownia.weldon.pl

 

 

DANE FIRMY

 

 

NIP: 872-21-67-676

KRS: 0000165528

REGON: 691752495
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 500.000 PLN

Nr Rejestrowy BDO: 000022142

 

KONTA BANKOWE


Weldon: ALIOR BANK S.A o/Dębica 41 2490 0005 0000 4530 3438 7202
Ocynkownia Dębica: PKO BP SA 21 1020 4391 0000 6502 0102 3456

  

 formularz kontaktowy do wysłania wiadomości

 Rozporządzenie RODO

 

kontenery

ekrany akustyczne

konstrukcje stalowe

KONTENERY 

tel. + 48 14 64 66 702 do 704

kontenery@weldon.pl

EKRANY AKUSTYCZNE 

tel. + 48 14 64 66 705

ekrany@weldon.pl

KONSTRUKCJE STALOWE 

tel. + 48 14 64 66 706

konstrukcje@weldon.pl

 

 

DZIAŁ EXPORTU

tel.: + 48 14 64 66 703

export@weldon.pl

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

tel.: + 48 14 64 66 707

 

DZIAŁ ZAOPATRZENIA

tel.: + 48 14 64 66 712  

 

WELDON OCYNKOWNIA

39-200 Dębica
ul. Metalowców 25
tel.: + 48 14 670 48 15

e-mail: ocynkownia@weldon.pl

www.ocynkownia.weldon.pl

 

 

Mapa dojazdu  wraz ze współrzędnymi GPS.

 

mapka dojazdu

Rozporządzenie RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Weldon Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezówce 90A.

2.    Możecie się Państwo skontaktować z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Weldon Sp. z o.o. Brzezówka 90A; 39-102Brzezówka lub poprzez wiadomość pod adresem email:dane.osobowe@weldon.pl

3.      Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza

      - kontaktowego- art. 6 ust. 1 lit. fRODO (prawnie uzasadniony interes -udzielenie odpowiedzi na wiadomość)-obsługi procesu    

      - handlowego w tym składanych reklamacji- art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy/zlecenia); art. 6 ust. 1 lit. c ROD (obowiązek prawny),

4.      Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator współpracuje

5.      Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej;

6.    Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę uzależniony jest od celu, dla którego Pani /  Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

a)  przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość – w przypadku procesu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego,

b)  okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,

c)   po okresach wskazanych w pkt a) - b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

7.    Posiadają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli dane Państwa nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

8.      Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9.      Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne i wymagane  do realizacji celów wskazanych w pkt 3;

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 


 

Weldon Sp. z o.o.

39-102 Brzezówka 90A

tel. +48 14 64-66-702 do 706

Ocynkownia Dębica

39-200 Dębica, ul. Metalowców 25

tel. + 48 14 670-48-15