WELDON
Polski

Kontakt

 

ADRES SPÓŁKI

  

Weldon Sp. z o.o.
39-102 Brzezówka 90A

 

SEKRETARIAT SPÓŁKI : +48 14 64 66 730
e-mail ogólny: kontakt@weldon.pl

 

Bądź na bieżąco !

 

kontenery: kontenery@weldon.pl, tel. 14 64 66 704

Export: export@weldon.pl, tel. +48 14 64 66 703

 

 

wynajem kontenerów: tel. 697 770 721, 697 770 672

więcej na: www.carodesign.pl

 

ekrany: ekrany@weldon.pl, tel. 14 64 66 705

 

konstrukcje: konstrukcje@weldon.pl, tel. 14 64 66 706  

 

cynkowanie ogniowe: ocynkownia@weldon.pl, tel. 14 670 48 15

więcej na: www.ocynkownia.weldon.pl

 

 

DANE FIRMY

 

 

NIP: 872-21-67-676

KRS: 0000165528

REGON: 691752495
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 500.000 PLN

Nr Rejestrowy BDO: 000022142

 

KONTA BANKOWE


Weldon: ALIOR BANK S.A o/Dębica 41 2490 0005 0000 4530 3438 7202
Ocynkownia Dębica: PKO BP SA 21 1020 4391 0000 6502 0102 3456

  

 formularz kontaktowy do wysłania wiadomości

 Rozporządzenie RODO

 

kontenery

ekrany akustyczne

konstrukcje stalowe

KONTENERY 

tel. + 48 14 64 66 704

kontenery@weldon.pl

EKRANY AKUSTYCZNE 

tel. + 48 14 64 66 705

ekrany@weldon.pl

KONSTRUKCJE STALOWE 

tel. + 48 14 64 66 706

konstrukcje@weldon.pl

 

 

DZIAŁ EXPORTU

tel.: + 48 14 64 66 703

export@weldon.pl

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

tel.: + 48 14 64 66 707

 

DZIAŁ ZAOPATRZENIA

tel.: + 48 14 64 66 712  

 

WELDON OCYNKOWNIA

39-200 Dębica
ul. Metalowców 25
tel.: + 48 14 670 48 15

e-mail: ocynkownia@weldon.pl

www.ocynkownia.weldon.pl

 

 

Mapa dojazdu  wraz ze współrzędnymi GPS.

 

mapka dojazdu

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:
1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest Weldon Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezówce 90A.
2.   Możecie się Państwo skontaktować z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Weldon Sp. z o.o. 39-102 Brzezówka 90A; lub poprzez wiadomość pod adresem email: dane.osobowe@weldon.pl
3.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a)  udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą wiadomości email lub formularza
      - kontaktowego- art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes - udzielenie odpowiedzi na wiadomość)-obsługi procesu    
      - handlowego w tym składanych reklamacji- art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy/zlecenia); art. 6 ust. 1 lit. c ROD (obowiązek prawny),
     b) obsługi procesu rekrutacji
     c) inne, wynikające wprost z treści korespondencji
4.   Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje i posiada stosowne umowy.
5.   Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej;
6.   Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę uzależniony jest od celu, dla którego Pani /  Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:
a)  przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość – w przypadku procesu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego,
b) okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,
c)  po okresach wskazanych w pkt a) - b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7.    Przetwarzane dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego   
        podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
8.   Posiadają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli dane Państwa nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
9.   Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne i  wymagane  do realizacji celów wskazanych w pkt 3;

 


 

Weldon Sp. z o.o.

39-102 Brzezówka 90A

tel. +48 14 64-66-702 do 706

Ocynkownia Dębica

39-200 Dębica, ul. Metalowców 25

tel. + 48 14 670-48-15